Activități de vară

Activități de vară

În perioada 07.06.2016 – 06.09.2016 s-au desfășurat o serie de activități de tipul ,,Școală de după școală” și ,,Școală de duminică” în care copii au lucrat în echipe fiind puși în diferite situații de învățare, au interpretat jocuri de rol, și-au format și dezvoltat abilități de comunicare, de comportament moral – creștin, civic și antreprenorial. De un interes deosebit s-au bucurat activitățile de antreprenoriat și afaceri, elevii fiind dornici să afle cum ar putea derula în viitor mici afaceri care să le aducă bunăstare, lor și societății. Titlul activităților desfășurate: 1.Modele de viață, modele în carieră – 10.06.2016; 2.Ce îmi place să fac, ce mă interesează? – 24.06.2016; 3.Afaceri și […]

Activități de Primăvară

Activități de Primăvară

În perioada 07.03.2016 – 06.06.2016 în Centru educativ-inovativ Marghita I s-au desfășurat o serie de activități cu caracter non-formal și informal de tipul ,,Școală de Duminică” și ,,Școală de după școală” ce au antrenat în mod activ copiii implicați care au interacționat între ei, adeseori propunând unele teme de discuție. Informațiile și cunoștințele dobândite le-au transpus apoi în practică, dovadă în acest sens fiind și faptul că s-au regăsit printre participanții la activitățile cu caracter cultural și religios desfășurate în comunitatea noastră. Titlul activităților desfășurate: 1.Buna Vestire. Cinstirea Maicii Domnului și a maicilor noastre – 18.03.2016; 2.Postul, călăuză către viață – 08.04.2016; 3.Cum să sărbătorim Învierea Domnului? – 22.04.2016; 4. […]

Activități în Centrul educativ-inovativ Marghita ( Bihor)

Activități în Centrul educativ-inovativ Marghita ( Bihor)

                  Centrul educativ-inovativ Marghita ( Bihor), în perioada 7.12.2015 – 6. 03. 2016 a desfășurat o serie de activități cu caracter catehetic-educativ, de tipul „Școală de duminică” și „Școală de după Școală”, la care copiii implicați în proiect au participat cu interes și care le-au dat posibilitatea de a înțelege cum că Dumnezeu pregătește, în amănunt, orice prezență a Sa în viața omului, conducându-l pe acesta către scopul existenței lui, care este desăvârșirea, după pilda Sfinților.   Elevii au reușit să identifice elemente pilduitoare din viețile sfinților și din tradițiile Bisericii după care să se călăuzească apoi în viață.   Titlurile activităților […]

Centrul Educațional-Inovativ Marghita. Prezentare

Centrul Educațional-Inovativ Marghita În cadrul centrului nostru sunt înscriși 27 de copii care au participat la programele implementate potrivit toolkit-ului propus, implicându-se fiecare potrivit vârstei sale în activitățile desfășurate. Deși multe activități au fost în perioade de timp în care elevii erau de după orele de curs, aceștia participau cu plăcere la activitățile desfășurate, nu erau plictisiți astfel încât acestea pot fi socotite o reușită și o alternativă eficientă la folosirea timpului liber. Diversitatea activităților desfășurate sunt un punct forte al acestui tip de școală. Abordarea unor teme diferite, unele propuse chiar de elevi, proiectarea unor filmulețe documentare și religioase, organizarea atelierelor de lucru: pictură pe sticlă, confecționarea de felurite […]

A4.1, Activitate tip scoala de duminica – Schimbarea la față a Mântuitorului, Adormirea Maicii Domnului

A4.1, Activitate tip scoala de duminica – Schimbarea la față a Mântuitorului, Adormirea Maicii Domnului

A4.1 data: 01 august 2015: Schimbarea la față a Mântuitorului Prezenta activitate i-a pus pe copiii participanți în contact cu o altă realitate, cea a vieții veșnice întru care luminează și strălucește Hristos soarele dreptății, aflând învățături concrete despre dumnezeirea Mântuitorului Hristos, la care și noi suntem chemați să ajungem.   A4.1 data: 08 august 2015: Adormirea Maicii Domnului În cadrul acestei activități copiii participanți au aflat informații noi despre Adormirea Maicii Domnului și au schimbat impresii pe care le-au câștigat ca pelerini alături de familiile lor pe la diferite mănăstiri în care acest praznic este sărbătorit în mod aparte.

A4.1, Activitate tip scoala de duminica – Sfântul Ilie Tezviteanul. Puterea rugăciunii

A4.1, Activitate tip scoala de duminica – Sfântul Ilie Tezviteanul. Puterea rugăciunii

A4.1, data:24 iulie 2015: Sfântul Ilie Tezviteanul. Puterea rugăciunii În cadrul acestei activități, după ce au fost evidențiate câteva momente reprezentative din viața și activitatea Sf. Proroc Ilie Tezviteanul, arătându-se cât de prețuită este viața sfântului înaintea lui Dumnezeu, s-a subliniat importanța rugăciunii dar și puterea acesteia în viața credinciosului.   A4.2, 03  iulie: Impresii după tabără… În cadrul acestei activități copiii  participanți în prima sesiune de tabără și-au exprimat opiniile legate de activitățile desfășurate precum și impresiile obținute  în această tabără inedită pentru cei mulți dintre ei.

Luna iunie: A4.1: Pogorârea Sfântului Duh, Întemeierea Bisericii Creștine și Cine sunt Sfinții?

Luna iunie: A4.1: Pogorârea Sfântului Duh, Întemeierea Bisericii Creștine și Cine sunt Sfinții?

În luna iunie am desfășurat trei cateheze.A4.1 și două activități corespunzătoare modulului 6:A10.2 și o activitate de organizare a sesiunilor de tabără A4.2 În cateheza: „Pogorârea Sfântului Duh”, copiii au avut prilejul să afle cum că Dumnezeu își împlinește întotdeauna făgăduințele și că nu-i „ părăsește” pe cei ce se încred în El. Din cateheza: „ Întemeierea Bisericii creștine”, copiii au aflat că „ Împărăția lui Dumnezeu” începe de aici de pe pământ, cu Biserica lui Hristos în care fiecare om, care vrea poate să se desăvârșească. Cateheza: „ Cine sunt sfinții?” a condus la un răspuns pe care copiii l-au apreciat foarte mult; ei fiind „ oameni ca noi, […]

Luna Mai: A4.1 Sfântul Mucenic Gheorghe biruitorul răutăților, Înălțarea Domnului și Sfinții Împărați Constantin și Elena

Luna Mai: A4.1 Sfântul Mucenic Gheorghe biruitorul răutăților, Înălțarea Domnului și Sfinții Împărați Constantin și Elena

  În luna mai am desfășurat trei cateheze A41 și o activitate corespunzătoare modulului 5:A9.2 și o activitate de organizare a sesiunilor de tabără A4.2.În prima cateheză:„ Sf. Mucenic Gheorghe biruitorul răutăților”, copiii au văzut cum prin smerenie și dragoste pentru Hristos, Sf. Gheorghe biruiește pe diavol care lucra atât prin împărații păgâni cât și prin idoli. În cateheza: „ Înălțarea Domnului”, copiii au aflat că destinația omului nu se află în lumea acesta și că cei ce se vor asemăna cu Hristos, „înălțându-se” deasupra grijilor lumești și trecătoare vor fi împreună cu El. În cateheza: „Sf. Împărați C-tin  și Elena apărătorii dreptei credințe”, elevii au aflat amănunte importante despre  […]

Luna aprilie activități A4.1: Învierea Domnului și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Și o activitate A9.2 corespunzătoare Modulului 5 în care s-a vorbit despre toleranță.

Luna aprilie activități A4.1: Învierea Domnului și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Și o activitate A9.2 corespunzătoare Modulului 5 în care s-a vorbit despre toleranță.

Am avut două activități În activitatea A4.1: Învierea Domnului elevii au învățat lucruri noi legate de acest mare eveniment și și-au împărtășit impresii despre obiceiurile legate de Paști. În A4.1 Sfântul Mare Mucenic Gheorghe s-a vorbit despre virtutea credinței și a dăruirii de sine pe care trebuie să o avem față de credință și neam după pilda sfinților militari.  În activitea A9.2 corespunzătoare Modulului 5  s-a vorbit despre toleranță pe care trebuie să o cultivăm în orice domeniu de activitate.  

Luna Martie A4.1 – Buna Vestire, Cinstirea icoanelor și familia creștină. A7.2 Familia în societate

Luna Martie A4.1 – Buna Vestire, Cinstirea icoanelor și familia creștină. A7.2 Familia în societate

În A4.1 Buna Vestire, elevii au aflat cum Milostivul Dumnezeu în nemărginita dragoste față de neamul omenesc a lucrat la mântuirea noastră, alegând-o pe Sfânta Fecioară Maria ca Maică a Fiului Său. În A4.1 Cinstirea icoanelor s-a vorbit despre importanța icoanei în cultul creștin subliniindu-se diferența dintre icoană și idol. În A4.1 Familia creștină copiii au învățat cât de importantă este instituția familiei în Biserică ca mediu de formare duhovnicească a membrilor ei. În A7.2 corespunzătoare Modulului 3: Familia în societate, copiii au învățat despre rostul familiei ca celulă fundamentală a societății.